เซ็นทรัล ซิตี้ ทาวเวอร์บางนา
ที่อยู่ 1093/13 หมู่12 อาคาร ชั้น 23 โซนสำนักงาน เซ็นทรัลบางนา ถนนบางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม 10260
โทร 02 745 6748