Lab De Bangkok
เลขที่ 5/17 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. (66 2) 196 2033 – 7 # 106 หรือ 085 482 9802
Fax. (66 2) 196 2039
บริการลูกค้าสัมพันธ์: customer_co@biocosgroup.com
ฝ่ายการตลาด: marketing@bioosgroup.com
รับสมัครงาน: hr-recruit@biocosgroup.com
ชื่อ-นามสกุล: 
อีเมล: 
เบอร์โทรศัพท์: 
ความคิดเห็น, คำถามอื่นๆ: 
Captcha image
รหัสยืนยันมาตรฐานความปลอดภัย เว็บไซต์ กรุณากรอกตัวเลขในช่อง รหัสยืนยันค่ะ
รหัส: